Certificados e Informes de Laboratorio

certificados

- e informes de laboratorio -

AB Zeta M&C S.L. garante que todos os modelos de columnas Polylight Columns están certificadas, deseñadas e producidas para soportar luminarias de ata 17 kg e 0,13 m² de superficie baixo as máis exixentes condicións, tales como velocidade básica do vento de 29 m/s (Zona C), categoría do terreo clase I (mar aberto) ou coeficientes parciais de carga CLASE A (1,4 para cargas de vento e 1,2 para cargas propias).

As nosas columnas están pigmentadas na masa, mentres que na superficie aplicamos un GEL COAT que lle aporta un acabado liso, proporcionando unhas excelentes características fronte a ácidos e ambientes salinos, ademais de unha gran estabilidade fronte á luz.

As columnas ofrécense tamén ca opción de brazos de PRFV producidos nunha soa peza e de diferentes tamaños segundo as exixencias do cliente.

A cuberta da porta tamén está producida en PRFV, axustada e rasada á columna, e cérrase mediante unha chave especial. Todas as unións e fixacións estruturais están confeccionadas con diversos materiais e aliaxe de polímeros que ofrecen unha durabilidade equivalente ou mellorada.

Todas as nosas columnas dispoñen de certificados IK10 (máxima puntuación de protección fronte a impactos) e IP66 (máxima puntuación de protección fronte ao po e chorros de auga a alta presión).

As nosas columnas cumpren cos requisitos estipulados nas normas UNE EN 40-2:2006, UNE EN 40-3:2013 e UNE EN 40-7:2003 de columnas e báculos de alumeado.

Facemos mención ao comportamento conforme á norma UNE EN 12767 de prestacións en seguridade pasiva CLASE 0 e dispoñemos do certificado de calidade de cumprimento da norma UNE EN ISO 9001:2015, en virtude do Regulamento (UE) Nº 305/2011 do Parlamento Europeo polo que se establecen condicións harmonizadas para a comercialización de produtos de construción, todos os cumprimentos destas normas anteriormente citadas están certificadas por unha empresa de recoñecido prestixio.

Características
Especificación Polylight
Densidade
1500-1900 Kg/mᶾ
Dureza superficial
45-55 BARCOL
Resistencia ao choque
>20 J/cm²
Resistencia á flexión
>500 Mpa
Módulo de elasticidade á flexión
>36500 Mpa
Resistencia á tracción
>380 Mpa
Módulo de elasticidade á tracción
>27500 Mpa
Absorción de auga
<0,4%
Estabilidade térmica
 -30/+70 ºC
Resistencia ao polvo e á auga
IP 66
Rixidez dieléctrica
≈30 kV/mm 
Resistencia a impactos
IK 10
Resistencia a axentes químicos e atmosféricos
EXCELENTE

Dispoñemos do informe, certificado por Bureau Veritas, dun recoñecido laboratorio que certifica que as nosas columnas na súa totalidade, base e fuste, cumpren os requisitos da norma UNE EN 60598-1:2015 relativos á resistencia de illamento e a rixidez dieléctrica para illamento dobre ou reforzado (Clase II dieléctrica).

Así mesmo, atendendo ao uso e finalidade das nosas columnas de instalacións de alumeado exterior, cumprimos co RD 842/2002 polo que se aproaba o Regulamento electrotécnico de baixa tensión, e máis en concreto a súa instrución técnica ITC-BT-09.

Listado de certificados e normas acreditadas ás Columnas Polylight Columns:

· DIELÉCTRICO Clase II
· IK10 UNE – EN 50102. 1996
· IP66 UNE – EN 20324: 1993
· UNE EN 40-3: 2013
· UNE EN 40-7: 2003
· UNE EN 12767
· UNE EN ISO 9001: 2015
· UNE EN 60598-1: 2015
· UNE EN 40-2: 2006
· REGULATION (EU) No. 305/2011 (RD 842/2002 – ITC-BT-09)

A norma UNE-EN 12899 non se aplica ás columnas de iluminación, dita norma é aplicable para sinais verticais.

CERTIFICADOS POLYLIGHT COLUMNS

Descargar Fichas Técnicas Columns PRFV